”Arbetsseger för en fråga vi drivit länge”

Teknikcollege
Foto: Teknikcollege

Ett färskt regeringsförslag ger ökade möjligheter till högskolebehörighet på yrkesprogram med bibehållen kvalitet i yrkeskunnandet. TMF:s kompetensförsörjningsexpert, Henrik Smedmark, menar att ett långsiktigt arbete av arbetsgivarsidan nu börjar ge resultat.

I promemorian från Utbildningsdepartementet föreslås att kurser som ger grundläggande behörighet till högskoleutbildning ska ingå i alla nationella program i gymnasieskolan utan att yrkesämnena minskas. Det vill säga yrkesprogram blir högskoleförberedande.

- Det här är en riktig arbetsseger, menar Henrik Smedmark. Frågan har drivits hårt under flera år av arbetsgivare och tack vare enträget arbete har vi nu nått framgång.

- Vi har visat att såväl yrkeskompetens och högskolebehörighet är viktigt och möjligt att kombinera genom Teknikcollege.

Många elever har dock andra planer än att studera vidare och ser inget behov av att läsa kurser som ger grundläggande behörighet. Med förslaget ges nu elever på yrkesprogram rätten att välja bort sådana kurser. Kraven för en examen från ett yrkesprogram ska inte heller höjas.

En annan viktig fråga för TMF - att dagens gymnasieskola ska innehålla mer än endast fyra timmars lärarledd undervisning per dag - har också uppmärksammats i regeringens förslag. Enligt förslaget ska yrkesprogrammens omfattning utökas till 2 700 eller 2 800 gymnasiepoäng (beroende på i vilken utsträckning behörighetsgivande kurser redan ingår obligatoriskt i programmet), där den garanterade undervisningstiden för yrkesprogram föreslås utökas i motsvarande omfattning.

Regeringens förslag går nu ut på remiss och ska läggas fram för riksdagen i vår. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019 och tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2019.

Läs mer

Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program (pdf )