TMF värd för europeiskt dörr- och fönstermöte

Eurowindoor-möte i Stockholm.
Foto: TMF

Den 6-7 juli har TMF och Stockholm stått värd för Eurowindoors årsmöte - organisationen för den europeiska dörr- och fönsterindustrin. Det är tio år sedan Sverige senaste hade värdskapet och dagarna har fyllts med stadsguidning, sightseeing samt diskussioner kring viktiga, framtida branschfrågor.

Eurowindoor består av totalt 18 medlemsorganisationer från 13 medlemsländer och för Sverige innehas en plats för branschen av TMF:s Martina Hallgren, projektledare branschutveckling för dörrar, fönster, trappor och trägolv.

Till mötet i Stockholm gästspelar dock även Anders Hjalmarsson, forsknings- och utvecklingsansvarig på Inwido i Vetlanda, och eventuellt kommer Anders att ha en roll i den europeiska organisationen framöver. Anders Hjalmarsson, som jobbat med olika verksamhetsfrågor för Inwido i elva år, är även ordförande i TMF:s fönstergrupp.

- Jag gästade ett Eurowindoor-möte för några år sedan innan de här dagarna, så det här sammanhanget är ganska nytt för mig. Jag sitter inte med formellt.

Hur är det att hitta europeiska samarbete i de här frågorna?

- Det är stor spännvidd – både när det gäller krav och på hur man ser på utvecklingen. Dessutom har varje land olika förutsättningar och det är svårt att tillgodose allas vilja. På så sätt är det en utmaning med arbetet i Eurowindoor.

- Samtidigt är det oerhört viktigt att ha en stark europeisk organisation som bedriva lobbying för våra branschfrågor.

Vilka frågor har dominerat agendan?

- CE-märkning av byggprodukter och svårigheten att möta de kraven. Det har absolut varit en huvudfråga. Men även nära-noll-energi och till viss mån inbrottssäkerhet.

- Danmark och Norge är ganska drivande i nära-noll-energi-frågan och de sätter en separat kravbild för fönster medan Sverige kommer att använda en kravbild för totala byggnaden. Nära-noll-energi-frågan handlar dock om en inriktning och det är upp till respektive medlemsland hur man löser frågan.