Vad gäller för minderåriga medarbetare i sommar?

- Arbetsmiljöregler för sommarjobbare 16‐18 år

Foto: Teknikcollege

Sommaren är på väg och med den följer sommarvikarier och en tid då många företag anställer minderåriga. Det finns arbetsmiljöregler för hur och när minderåriga får arbeta. Ta hjälp av dokument från TMF för att få klarhet i vad som gäller för minderåriga medarbetare i sommar, och vad som kan vara bra att känna till för dig som arbetsgivare.

Arbetsmiljöreglerna för minderåriga är stränga och det finns få undantag eller skillnader för ungdomar som sommarjobbar och/eller går en yrkesutbildning. Grunden är att arbetet ska vara enkelt och ofarligt. För yngre minderåriga, dvs. 12-16 år, är reglerna ännu skarpare och tas inte upp här. Har ni frågor som berör de yngre minderåriga; kontakta oss för rådgivning.

Arbetsuppgifterna ska väljas med stor omsorg och det är viktigt att ta hänsyn till den minderåriges fysiska och psykiska individuella förutsättningar samt att de minderåriga saknar eller har mycket liten erfarenhet av yrkeslivet och dess arbetsmiljörisker.

För ungdomar gäller ett generellt förbund mot arbete med maskiner som har en sådan hög kraft eller effekt, att det finns risk för skador vid beröring av rörliga eller bearbetande delar såvida maskinen inte skyddas av tekniska åtgärder. Som ett ytterligare exempel på förbjudna arbetsuppgifter är arbetet i miljöer där andningsskydds krävs. Det är också förbjudet att använda gräsklippare i slänter. Att klippa gräset på plan mark är däremot tillåtet om den skriftliga riskbedömningen visar att arbetet kan utföras säkert.

Ladda ner och läs mer i dokumentet till höger.