"Vi skulle kunna dubbla vår produktionsvolym av småhus jämfört med idag"

Obos vd vill och kan bygga ännu mer småhus

Bostadsseminarium; "Vill vi bygga våra drömmars stad?"

Bostadsseminarium, Bygger vi våra drömmars stad

Koncentrerade åhörare.

Bostadsseminarium, Bygger vi våra drömmars stad

Ulf Perbo, Transportföretagen, var en av föreläsarna.

Bostadsseminarium, Bygger vi våra drömmars stad - Ulf Perbo.

TMF:s vd David Johnsson (mitten) var en som lyssnade till seminariet.

Bostadsseminarium, Bygger vi våra drömmars stad

Seminariet modererades av Stefan Attefall.

Bostadsseminarium, Bygger vi våra drömmars stad

Obos vd, Joakim Henriksson, tog upp utmaningen med att bygga småhus.

Bostadsseminarium, Bygger vi våra drömmars stad - Obos vd, Joakim Henriksson

Jerker Söderlind, Stadsliv AB, var aktiv under paneldebatten.

Bostadsseminarium, Bygger vi våra drömmars stad - paneldebatt.

Paneldebatt avslutade seminariet "Vill vi bygga våra drömmars stad?"

Bostadsseminarium, Bygger vi våra drömmars stad - paneldebatt.

Just nu råder byggboom för att nå 700 000 bostäder till år 2025. Men – bygger vi verkligen våra drömmars stad nu när vi har chansen? Under ett bostadsseminarium, arrangerat av TMF i Näringslivets Hus den 18 maj, togs diskussionen vidare. Trots att småhus är den populäraste byggformen lyfte flera föreläsare fram att det finns svårigheter för att kunna bygga mer varierat. Framförallt Obos vd Joakim Henriksson tryckte på utmaningen med att att satsa på småhus, där såväl kommunernas markprioritering, finansiella incitament som tiden för bygglovsärenden försvårarar satsnigen för hustillverkare.

- Vi skulle kunna sälja 50 hus i Jönköping på en helg om det bara fanns mark för det, menade Joakim Henriksson.

Och tillverkningsmässigt finns det inga hinder.

- Vi skulle kunna dubbla vår produktionsvolym av småhus jämfört med idag. Och då kör vi inte ens skift.

Ett av Joakim Henrikssons förslag var att ta ut en avgift för överklaganden för att snabba på bygglovsprocessen.

Några av dem som medverkade var Susanne Bard, tillförordnad generaldirektör på Boverket och regeringens utredare för översyn av finansieringsförutsättningar för bostadsbyggande, Erika Wörman, MSA Djurgårdsstaden Arkitekter, samt Joakim Henriksson, vd för Obos Sverige.

I samband med seminariet överlämnade också TMF en rapport om förslag på moderniserad tomträtt ill regeringens särskilda utredare, Susanne Bard, 

Bostadsseminariet modereras av Stefan Attefall, före detta bostadsminister och numera bostadsdebattör och rådgivare åt Veidekke.

Se bildspel ovan.

Järn, Bygg & Färg: "Tomträtt och kreditgaranti ska öka villabyggandet"