Fyra nya ledamöter i TMF:s styrelse

TMF:s styrelse 2017-2018
Foto: Stefan Tell

I samband med TMF:s årsmöte den 4 maj valdes en ny styrelse för 2017-18.

Styrelsen kommer att utökas med en person kommande verksamhetsår (till nio ledamöter samt TMF:s vd) och fyra nya ledamöter valdes in;

  • Beatrice K Henriksson, vd Svenska Fönster
  • Robert Petersson, vd Kinnarps
  • Anna-Karin Tyskhagen, vd Dala Ledstång & Snickeri
  • Marcus Westdahl, vd EFG Group

Samtidigt avgick Mats Anderson, H-Fönstret, Per-Arne Andersson, tidigare Kinnarps, samt Ola Thorén, IKEA Industry Hultsfred.

Claes Hansson (ordförande), Henric Fransson, vd Ballingslöv, David Johnsson, vd TMF, Johan Jonsson, vd Drömtrappor, Christer Persson, vd Kährs och Kurt Tingdal, vd Offecct, sitter kvar sedan tidigare.

Se styrelsens sammansättning 2017-2018.