”Det är olyckligt att i denna situation ytterligare höja skatten på företag och företagande”

TMF:s VD David Johnsson kommenterar vårbudgeten

"Regeringen ger i vårbudgeten en ljus bild av det ekonomiska läget, och statsfinanserna är i allt väsentligt i god ordning. Det är dock olyckligt att i denna situation ytterligare höja skatten på företag och företagande. Sveriges välstånd kommer i stor utsträckning från svenska exportindustri, och i en tid med växande internationell osäkerhet är det fel strategi att beskatta just dessa företag ytterligare. Vårbudgeten borde innehålla nödvändiga reformer för att stärka små- och medelstora företags konkurrenskraft istället för de nu föreslagna skattehöjningarna som riskerar att bli hinder för företagande och därmed möjligheterna att skapa nya jobb.

En positiv satsning i budgeten är att stärka skolor med svaga studieresultat och även att stärka gymnasiets introduktionsprogram. Men inom arbetsmarknadsområdet lyser nödvändiga förändringar med sin frånvaro, vilket är olyckligt när det tvärtom krävs reformer bland annat för att förbättra matchningen på arbetsmarknaden. Många företag, inte minst de små och medelstora, har stora problem att hitta personer med rätt sorts kompetens, och kompetensförsörjningen håller på att bli den riktigt stora utmaningen för svensk industri. Därför är det både anmärkningsvärt och olyckligt att regeringen nu minskar anslagen till Yrkeshögskolan, när just Yrkeshögskolan ger unika möjligheter att skapa träffsäkra utbildningar på den nivå där kompetensbristen på svensk arbetsmarknad är som störst.

I sin höstbudget förra året presenterade regeringen flera satsningar på bostadsbyggande som till stor del var bra, men som till flera delar var otillräckliga och felriktade. Det hade därför varit önskvärt att regeringen i vårbudgeten haft med konkreta satsningar som gör det möjligt att bygga de 700 000 bostäder som enligt Boverket behöver byggas fram till år 2025."

Andra kommentarer om vårdbudgeten

Byggindustrin: "Budgeten en nitlott för småföretagare"
Svenskt Näringslivs chefsekonom: "Vårbudgeten är en glädjekalkyl" 
Regeringskansliet: Vårbudgeten på fem minuter