Skapa säker arbetsmiljö med checklistor

Foto: LG Collection

Prevent har tagit fram en rad olika hjälpmedel i form av checklistor och enkäter som är användbara i din verksamhet. Dessa går att fylla i digitalt från dator, padda eller mobilen.

För att nämna några så finns en checklista för snickeri, den tar upp i olika block om ordning och reda, ventilation, buller, maskiner, kemikalier osv. Checklistor finns även för maskiner, truckar, ventilation och tunga lyft. De mest nedladdade checklistorna är Allmän skyddsrond – kontor och tillverkning samt enkäter om stress samt psykosocial arbetsmiljö.

Ni hittar checklistorna på Prevents webbplats, prevent.se.

Prevent är en ideell organisation som ägs av Svensk Näringsliv, LO och PTK. Genom att använda Prevents material så underlättar ni ert arbete med att skapa en säker arbetsmiljö.

Frågor

Vid frågor om checklistor och säker arbetsmiljö; kontakta TMF:s arbetsmiljöexpert Rickard Lindberg 08-762 72 45, eller direkt till Prevent på 08-402 02 00.