Samarbetsavtal

TMF kan - enligt särskilda avtal - samverka med företag som levererar varor och/eller tjänster till aktiva medlemmar i förbundet eller som utför sådan verksamhet som gagnar branschen.

Att ha samarbetsavtal med TMF innebär möjlighet att få tillgång till information och dokumentation som ges inom aktuell branschgrupp. Ni kan erbjudas att delta i produktgruppsgemensamma utvecklingsprojekt. Arbetssättet kan dock variera mellan olika branschgrupper.
Ni får även tillgång till TMF:s allmänna publikationer och nyhetsbrev.

Företag som har samarbetsavtal med TMF har däremot ej tillgång till arbetsrättslig förhandlingshjälp, juridisk rådgivning, försäkringsavtal, möjlighet till medlemskonto på tmf.se eller dylikt.