Medlemsavgift

Avgiftssystemet bygger på två parametrar; lönesumma och omsättning, se filerna till höger. I avgiften ligger också avgift för medlemskapet i Svenskt Näringsliv som redovisas separat. Observera att avgiften är preliminär då denna årligen beslutas av föreningsstämman.

I de olika kollektivavtal som finns så stipuleras det att företaget måste upprätthålla vissa försäkringar för sina arbetare resp tjänstemän.

När det gäller arbetare så tecknas dessa försäkringar via Fora och i detta "paket" av försäkringar så ingår bl a det som kallas Omställningsförsäkringen.
Omställningsförsäkringen kostar 0,3 % av lönesumman när företaget är medlemmar inom en arbetsgivarorganisation inom Svenskt Näringsliv. Utan medlemskap är kostnaden för Omställningsförsäkringen 0,6 %.
Skillnaden om 0,3 % kan sägas vara rabatten i denna försäkring när företaget är medlemmar inom Svenskt Näringsliv.

Avgifter till Svenskt Näringsliv 2017

  • Lägsta avgiften fastställs till 500 kr.
  • Avgiften för enskilda företag och företag som ingår i koncerner med högst 249 anställda beräknas som 0,09 procent av lönesumman minskad med ett grundavdrag på 500 000 kr.
  • Avgiften för enskilda företag med fler än 249 anställda och för företag som ingår i koncerner med fler än 249 anställda beräknas som 0,07 procent på summan av lönesumman och rörelseresultatet efter avskrivningar (eller motsvarande). Rörelseresultatet efter avskrivningar (eller motsvarande) begränsas till ett belopp motsvarande lönesumman. Endast positiva rörelseresultat efter avskrivningar (eller motsvarande) medräknas.
  • Nytt för 2017 är att det utgår en rabatt på 10% på avgiften.

Har du frågor om medlemsavgiften?

Vänd dig gärna till:
Medlemsservice
Telefon: 08-762 72 47
E-post: medlemsregistret@tmf.se