Prenumeration av Byggindex

Via ett avtal med Sveriges Byggindustrier erbjuds TMF:s medlemsföretag att prenumerera på tidningen Byggindex till ett rabatterat pris av 675 kr/år.

I Byggindex publiceras varje månad en konjunkturöversikt, Entreprenadindex E84, Faktorprisindex och andra indextal för kostnadsutvecklingen.
Byggindex publiceras av Sveriges Byggindustrier och Statistiska centralbyrån, SCB.

Om du är intresserad - gå vidare till följande webbsida på Titeldata; byggindex.prenservice.se