Finfa – Svensk Näringsliv Försäkringsinformation

Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation för arbetsgivare erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar konsultation, information och utbildning avseende dessa försäkringar.

Avtalsförsäkringarna har sin grund i kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och LO respektive Svenskt Näringsliv och PTK.

Webbplats: finfa.se