Trä & Teknik

Den 28-31 augusti genomför Trä & Teknik sin 19:e upplaga på Svenska Mässan i Göteborg. TMF har varit samarbetspartner de senaste upplagorna. Tanken med Trä & Teknik är att förena teknik med form och design samt att skapa en mötesplats och ett nätverkande för de olika målgrupperna inom träindustrin.

Mer om TMF:s aktiviteter följer.

Läs mer om mässan på Trä & Tekniks webbplats.