Cirkulär ekonomi - utbildning 22/3 och 17/5

Foto: Illustration: Louise Quistgaard, RISE Research Institutes of Sweden.

TMF bjuder in till temautbildning över två dagar i cirkulär ekonomi, utformad för trä- och möbelindustrin - den 22 mars och 17 maj 2018.

Cirkulär ekonomi utgör drivkraft för innovation och nytänkande. Den bidrar med strategier och lösningar som hjälper till att kombinera affärsnytta med hållbar utveckling. Och säkra verksamheten för framtidens utmaningar. Genom cirkulär ekonomi kan smarta företag utveckla attraktiva produkter och tjänster, stärka sina varumärken, sänka kostnader och motivera sina medarbetare, samtidigt som man tar ett miljömässigt och socialt ansvar.

Men hur skall man gå till väga för att lyckas med cirkulär ekonomi?
Hur får man affärsmodeller, design, konstruktion och material att hänga samman?

Under denna utbildning kommer du under två dagar att få lära dig den cirkulära ekonomins grundprinciper, du kommer att inspireras av mängder av exempel och du kommer att utforska hur ni som företag steg för steg kan dra nytta av den cirkulära ekonomin.

Upplägg

Utbildningen är uppdelad på två tillfällen där första dagen ägnas åt inspiration och lärande. Efter första dagen får man med sig en frågeställning att arbeta med i den egna organisationen. Vid andra kurstillfället blir arbetet mer av karaktären workshop där man får tillämpa förvärvade kunskaper och möjlighet spinna vidare på den hemuppgift man fått.

Utbildningen anordnas den 22 mars OCH 17 maj 2018.

Anmälan

Anmäl dig via följande länk.