Gilla Jobbet

Logotyp för Gilla Jobbet.

Nu är det dags att gilla jobbet igen! Arbetsmiljökonferensen Gilla Jobbet är arbetsmarknadens parters satsning för att inspirera till ett förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete på landets arbetsplatser. Boka den 26 oktober 2017 på Norra Latin i Stockholm.

I höst arrangeras arbetsmiljökonferensen Gilla Jobbet igen och årets tema är "Den hållbara arbetsplatsen". Där kan du fylla på din arbetsmiljökunskap på en rad olika seminarier och träffa många andra som också jobbar med frågorna, till exempel arbetsgivare, HR-ansvariga, skyddsombud, forskare och andra experter.

Nytt för i år är att Gilla Jobbet sedan kommer att ge sig ut i landet för att sprida kunskaperna och möta ännu fler som är intresserade av arbetsmiljöfrågor.

Gilla Jobbet är ett resultatet av ett brett samarbete och arrangerades första gången 2011. Svenskt Näringsliv, de centrala fackförbunden och våra gemensamma bolag AFA Försäkring och Prevent står bakom satsningen tillsammans med arbetsgivarorganisationerna för den offentliga sektorn och Sunt Arbetsliv. Tillsammans vill man lyfta intresset för och kunskapen om, arbetsmiljöfrågorna. I år är konferensen dessutom kostnadsfri för att så många som möjligt ska ha möjlighet att ta del av programmet.

För många arbetsgivare står arbetsmiljöfrågorna högt upp på agendan i arbetet med att bygga långsiktigt framgångsrika verksamheter. I Gilla Jobbets uppdrag ligger att omsätta forskning till praktisk tillämpning och sprida denna kunskap så att den får genomslag ute på arbetsplatserna. Resultaten från flera spännande forskningsprojekt kommer att presenteras på konferensen och det finns möjlighet att ta del av det allra senaste inom en rad aktuella frågor.

Ur programmet:

  • Få fler äldre att stanna längre – hur gör man?
  • Vad kan den nya robotvågen betyda för arbetsmiljön?
  • Hur unga möter arbetsmiljön – de första jobben under och efter plugget
  • Två verktyg för att upptäcka arbetsmiljörisker
  • Lär dig att skapa en god samarbetskultur – för att förebygga konflikter
  • Digital arbetsmiljö

Anmälan & Information

För anmälan och information om seminarierna; gå till Gilla Jobbets webbplats.