MBL-förhandling

Kursen ger en grundläggande genomgång av vilka krav som MBL och förhandlingsordning ställer på företaget. Frågor som kommer att behandlas är bland annat; i vilka fall arbetsgivaren är skyldig att förhandla, hur företaget uppfyller formkraven och hur ett protokoll bör upprättas.

Mål

Efter genomgången kurs ska du ha fått kunskap och känsla för hur en MBL-förhandling ska genomföras, samt stöd som hjälper dig att utveckla företagets arbete med lokala förhandlingar.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar inom HR eller med fackliga relationer.

Kursupplägg

Teori och praktik vävs samman med en mix av föreläsningar, diskussioner och praktikfall.
Kursen är grundläggande, inga särskilda förkunskaper förutsätts.

Kursledare

Linda de Melenne Werner

Anmälan

Anmäl dig genom att mejla namn och företagets namn till Carina Gisler, se kontaktuppgifter till höger.