Almedalen 2017; Industrins kompetensförsörjning 2030 - en framtidsspaning

Teknikcollege

Dagens skolbarn kommer 2030 bli medarbetare i svenska högteknologiska industriföretag starkt påverkade av digitaliseringen. Men matchar utbildningssystemet det som företagens kompetensbehov? Om inte, vad händer då? Vi ger svar på hur vi hanterar industrins kompetensförsörjning idag och i framtiden.

Arrangör: Industrirådet, Teknikcollege

Medverkande:
David Johnsson, vd, TMF
Per Hidesten, vd, Industriarbetsgivarna
Adela Martinovic, vd, Riksföreningen Teknikcollege Sverige
Erik Bengtzboe, Moderaterna
Ewa Ekman, vd/rektor, Göteborgs Tekniska College
Jörgen Sörensen, Senior Competence Developer, GKN Aerospace Engine Systems Sweden
Boo Rundqvist, project leader Strategic Competence and Employer Branding
Zarko Djurovic, ordförande, SKF Verkstadsklubb IF Metall
Johan Ståhl, processledare, Teknikcollege Skåne
Moderator: Li Ljungberg Nilsson, Teknikföretagen