Almedalen 2017; Förtäta rätt - bygg det folk vill ha!

Varierad stadsbebyggelse, Kalmar.
Foto: PIXABAY

7 av 10 vill bo i eget småhus - ändå saknar så gott som samtliga kommuner byggplaner för den boendeformen. Seminariet lyfter fram den omkringliggande miljöns betydelse, den moderna "trädgårdsstaden" där lägre och tätare bebyggelse blir ett alternativ till högt och glest.

Seminariet lyfter också fram alternativa finansiella långsiktiga förutsättningar som en grundtes för folks fortsatta möjlighet till tryggare uppväxt och sociala integration i samhället.

Arrangör: Trä- och Möbelföretagen, TMF,  i samarbete med Obos och Boklok.

Medverkande:
Ola Johansson, riksdagsledamot, Centerpartiet
Björn Sundin, kommunalråd, Örebro kommun
Jerker Söderlind, arkitekt/debattör, Stadsliv AB
Erika Wörman, Head Designer, Djurgårdsstaden Arkitekter
Maria Pleiborn, demograf/Senior Adviser, WSP
Henrik Johnsson, produktionschef, BoKlok
Joakim Henriksson, vd, OBOS

Moderatorer:
Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert TMF
Anders Rosenkilde, expert FoU TMF

Läs om seminariet i det officiella Almedalsprogrammet.