LIGNA-mässan

LIGNA-mässan i Hannover 2015.
Foto: LIGNA

LIGNA i Hannover utgör en väldigt viktig mötesplats för träindustrin. Här samlas omkring 1 600 utställare för att presentera sina produkter och lösningar för de 96 000 internationella besökarna. Mässans omfattning gör den till en perfekt plattform för att utveckla nya affärskontakter och hitta nya möjligheter.

Mässan går vartannat år och genom sin nya layout inför 2017 täcker LIGNA in hela den maskinbaserade värdekedjan – från avverkning till färdig produkt. De sektorer som innefattas är Tools and Machinery for Custom and Mass Production, Machine Components and Automation Technology, Surface Technology, Forestry Technology, Wood Based Panel Production, Sawmill Technology och Energy from Wood.