Boklansering och seminarium - ingenjörsmässigt byggande i trä

Den 23 maj anordnar Svenskt Trä ett seminarieprogram med världsledande föredragshållare inom området för byggande i korslimmat trä, KL-trä (även bekant som CLT, X-Lam eller massivträ). Seminariet är kostnadsfritt. Dessutom får alla deltagare ta del av fika, lunch, mingel, minimässa samt ett exemplar av nya KL-trähandbok.

Seminariet riktar sig främst till dig som är projektör, konstruktör, arkitekt eller student.

Anmälan

Anmäl dig via Svenskt Trä:s webbplats.