Avtalsinformation

Kollektivavtalen för såväl arbetare som tjänstemän är nu klara. De nya avtalen som gäller fr.o.m. 1 april 2017 innehåller en del nyheter som ni bör ta del av. Vi inbjuder därför till avtalsinformation. Informationen beräknas pågå 1,5 till 2 timmar. Vi bjuder på kaffe och smörgås.

Anmäl dig till Carina Gisler 08-762 68 24 eller carina.gisler@tmf.se.

Välkommen!