Seminarium - Säker Vatten

Fuktsäkra lösningar med Säker Vatten - vad gäller? Välkommet till ett seminarium där vi berättar mer om branschregler och byggtekniska förutsättningar. Seminariet är ett samarbete mellan Säker Vatten, Länsförsäkringarna och TMF.

Program

  • Branschregler Säker Vatteninstallation
  • Byggtekniska förutsättningar - Arbeten för att skapa rätt förutsättningar för VVS
  • Intyg utan avvikelser = Fullt försäkringsbart
  • Fackmässigt utförande
  • Vattenskadestatistik, trender. Kök, badrum och tvättstuga
  • VVS-installationer i småhus
  • Allt är försäkringsbart men avvikelser i utförande kan innebära nedsättning av ersättning
  • LF´sprovning tätskiktssystem
  • Frågor & diskussion

Anmälan

OBS! Anmälan har stängt.