Avtal17

David Johnsson, vd på TMF, Eva Glückman, förhandlingschef på TMF, Madeleine Engman, första vice ordförande på GS-facket, samt Per-Olof Sjöö, förbundsordförande på GS-facket.

På dessa sidor samlar TMF information om pågående och tidigare avtalsrörelser.

Avtalskrav överlämnade mellan parterna i trä- och möbelindustrierna

Den 21 december lämnade Trä- och Möbelföretagen, TMF, avtalsyrkanden till sina motparter och mottog samtidigt deras avtalskrav. TMF:s yrkanden bygger på behovet av att skapa modernare kollektivavtal med företagsanpassade lösningar så att konkurrenskraften hos de svenska företagen kan förbättras.

- Våra företag verkar på en alltmer global marknad vilket innebär att produktion och utveckling förläggs där förhållandena är de allra mest gynnsamma. Investeringar är lättflyttade och varierar också över tid. Vi får inte med öppna ögon själva försvaga industrins konkurrenskraft. Något, eller några, enstaka år kan vi givetvis tillåta oss kostnadsökningar som överstiger omvärldens, men över tid kostar det i konkurrens och inhemska arbetstillfällen. Det är inte parternas uppdrag att medverka till att industrin flyttar. Tvärtom, säger David Johnsson, vd på TMF.

- Man måste också inse att den internationella konkurrensen inte bara märks hos de exporterande företagen, utan också hos dem som traditionellt har arbetat på hemmamarknaden. Till exempel känner fönster- och dörrindustrin samt småhusföretagen nu av en ökad konkurrens. Att vara märkessättande innebär ett ansvar för industrins internationella konkurrenskraft. Det och ingenting annat måste vara i parternas fokus under förhandlingarna.

 

"Tuffa förhandlingar att vänta"