Auktoriserad trähusäljare

Utbildningen för auktoriserade trähussäljare har omarbetats och förnyats enligt beslut i styrgruppen TMF Trähus. Syftet med det nya upplägget – numera i Gar-Bo:s regi - är att vara mer ändamålsenlig, tilltala fler och därmed bredda användarkåren. Auktorisationen utfärdas dock även fortsättningsvis av TMF. Och – det ska fortsatt vara en exklusiv fördel att ha sin säljkår TMF-auktoriserad.

Upplägg

Utbildningen är i Gar-Bo:s regi .
Kontaktperson: Lennarth Åstrand
E-post: lennarth.astrand@gar-bo.se
Telefon: +46 70 551 82 88

Läs mer på Gar-Bo:s webbplats.

Grundutbildning 

Grundutbildningen sker i två etapper, två utbildningsdagar med sex månaders praktik mellan dag 1 och 2. Utbildningen valideras genom ett webbaserat test och auktorisationen erhålls efter godkänt resultat.

Auktorisation via webbaserat test

För att få auktorisation och bli listad som TMF-auktoriserad trähussäljare valideras säljarens kunskaper genom ett webbaserat test.

IT-systemet för auktorisationsproven sköts av företaget MZ Competence (som även sköter Maskinkörkortets valideringar). Varje medlemsföretag får koder från MZ Competence och dessa koder använder säljarna sedan för att kunna skriva ett prov.
Se praktiska detaljer i filen till höger.

För att kunna täcka kostnaderna för drift och support av IT-systemet kommer TMF att ta ut en kostnad för auktorisationen (gäller även omauktorisation).
Priset för att genomföra auktorisationsprovet är 800 kronor. Missar man första försöket finns det möjlighet att göra om provet till en kostnad om 400 kronor per omprov. Priserna är exklusive moms.

Säljare som auktoriseras genom TMF får tillstånd att använda logotypen "Auktoriserad trähussäljare" på sitt visitkort och på företagets webbplats.
Tidigare auktoriserade trähussäljare, som har gått en utbildning, grundkurs eller fortbildning 2014 eller 2015, har erhållit en uppdaterad legitimation, som gäller t.o.m. 2017.

Fortbildning - omauktorisation

Vart femte år krävs att man gör ett webbaserat test för att upprätthålla auktorisationen och få sin legitimation. Notera att man anmäler sig själv.