Utlandspraktik med ProWOOD

ProWOOD är ett EU-projekt som går ut på att erbjuda tre veckors utlandspraktik för de svenska gymnasieutbildningarna - inriktade på hantverk eller arbete inom träindustrin.

Projektet är ett samarbete mellan Trä- & Möbelföretagen, konsultfirman Amledo & Co samt Leonardo da Vinci, ett EU-program som ska utveckla den europeiska yrkesutbildningen.

Tyskland är ett av de länder som står till buds för en praktikplats och landet dominerar praktikstatistiken via projektets samarbetspartners Handwerkskammer für Ostthüringen samt HWK der Pfalz.
Dessutom samarbetar ProWOOD med följande partners; Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle (SDE) i Danmark samt Střední škola polytechnická, Olomouc i Tjeckien. Nyligen har även samarbete med Bridgwater Collage i England och Anniesland Collage i Skottland inletts. Det finns även möjlighet att själv föreslå ett europeiskt praktikföretag.

ProWOODs projektledare Patrick Ärlemalm bedömer att yrkeslärarna blir allt säkrare i sina urval av elever som erbjuds utlandspraktik. När det gäller urvalsprocessen måste de svenska yrkeslärarna bedöma om eleven är mogen och har den socialkompetens som krävs för en utlandspraktik.

Ta chansen till konstadsfri praktikresa!

Ta chansen och anmäl dina elever till en kostnadsfri praktikresa till Tyskland, Danmark, Storbritannien eller Tjeckien!

Fakta ProWOOD

För femte året i rad erbjuder konsultfirman Amledo & Co, i samarbete med Trä- och Möbelföretagen, en möjlighet till europeisk utlandspraktik för elever på yrkesutbildningar för träindustrin. Praktiken handlar om totalt tre veckor, där eleverna är ute på en utländsk arbetsplats och antingen bor i lägenhet, vandrarhem eller motsvarande. Kostnader för elevernas resa, boende och uppehälle ersätts av Leonardo da Vinci – ett EU-program som ska utveckla den europeiska yrkesutbildningen.

När det gäller urvalsprocessen har de svenska yrkeslärarna en stor roll. Genom praktik- och utbytesprojekt får ungdomarna internationell arbetslivserfarenhet och kunskaper inom sitt yrkesområde, något som på sikt kan underlätta möjligheterna att få jobb.

Genom programmet förbättrar deltagarna även sina språkliga och kulturella färdigheter.

Projektet pågår till våren 2014.