Rekrytering

Rekrytering

Rekryteringsbiten är ett viktigt område för trä- och möbelindustrin, och det kommer att få ett allt större fokus de kommande åren eftersom Sverige står inför de största pensionsavgångarna någonsin. TMF:s rekryteringsenkäter pekar också mot ett stort behov av anställda med hög akademisk utbildning.

Rekryteringsbehov i trä- och möbelindustrin

Svensk trä- och möbelindustri växer och företagen har ett mycket stort rekryteringsbehov - men de har svårt att hitta personer med rätt utbildning. En tredjedel av företagen uppger att arbetskraftsbristen är ett hinder för ökad produktion, visar en ny undersökning.

Den undersökning från 2016 som Prognoscentret gjort på uppdrag av Trä-och Möbelföretagen (TMF) visar på ett mycket stort rekryteringsbehov. Under 2017 behöver trä- och möbelindustrin anställa 2 000 personer, och företagen efterfrågar både tjänstemän och yrkesarbetare.

För yrkesarbetare efterfrågas i första hand gymnasial yrkesutbildning. Många företag har svårt att hitta individer med rätt kompetens, där framförallt erfarenhet av CNC-maskiner lyfts fram.När det gäller tjänstemän kräver många jobb ingenjörskompetens eller annan eftergymnasial teknisk kompetens. Det har varit den mest eftersökta kompetensen under det senaste året och trenden ser ut att hålla i sig.

Praktikant-tips för ditt företag

Vad finns det för bra tips för hur man som företagare ska ta hand om praktikanter?
Ladda ner och ta del av "iPraktiken - företag" till höger - ett skolmaterial för dig som tar emot praktikanter/praoelever i din verksamhet. Skriften ger tips och stöd i kontakterna med eleven och skolan inför och under prao/praktik.