Fakta & framtidsutsikter

Fakta trä- och möbelindustrin

Idag jobbar runt 30 000 personer inom trä- och möbelindustrin. Företagen tillverkar dörrar, trähus, trappor, möbler, lister, fönster med mera. Branschen är spridd över hela Sverige, men många företag finns på små orter i södra Sverige.

Vad händer i framtiden?

Utsikterna att få jobb ser bra ut för dig med träutbildning. Inom de närmsta åren kommer branschen att behöva anställa flera tusen nya medarbetare. Allra mest söker man efter personer som gått en yrkesinriktad gymnasieutbildning.