Framtidens industri

Kompetensförsörjning är ett omfattande område inom TMF med fokus på ungdomsrekrytering och yrkesutbildning. Det handlar om vilken utbildningsväg som ska väljas in i yrket och hur man ska man ska locka framtidens medarbetare. Framförallt rekryteringsfrågan har blivit alltmer angelägen de senaste åren eftersom den svenska industrin står inför en av de största pensionsavgångarna någonsin.

Henrik Smedmark

Utbildningsansvarig

Telefon
08-762 72 61
E-post
henrik.smedmark@tmf.se