Trä i byggnader

- anbudsförfarande

På den här sidan hittar du information och dokument rörande anbudsförfarandet för upphandlingen Trä i byggnader. Vi kommer löpande att uppdatera sidan med frågor och svar kring anbudet.

Anbud & frågor

Anbud ska skickas till Anders Rosenkilde, chef för teknisk utveckling på TMF.  Anders besvarar även eventuella frågor på samma e-post.
E-post: anders.rosenkilde@tmf.se