Vägen mot enklare och effektivare bostadsbyggande

- Anders Sjelvgren, generaldirektör, Boverket

Anders Sjelvgren, generaldirektör, Boverket.
Foto: Morgan Karlsson

Anders Sjelvgren är sedan den 1 juli generaldirektör för Boverket. På Trähusdagarna ska han uppehålla sig kring hur vi kan bygga enklare och mer effektivt.

Han har tidigare jobbat som enhetschef på Boverket, men har närmast tjänstgjort som divisionschef på Research Institutes of Sweden, RISE.

Anders Sjelvgren har stora utmaningar framför sig. Att implementera nya byggregler för att få fart på bostadsbyggandet är vad han han själv nämnde först i en inttervju med Fastighetstidningen.

– Men också frågan om digitalisering, där det känns som att branschen redan kommit en bra bit. Där tror jag att Boverket kan spela en viktig roll för att hålla samman de olika delarna, säger Anders Sjelvgren.

Han betonar också vikten av att skapa förutsättningar för ett industrialiserat byggande