Trähusdagarna 2017

Husmodellen Näktergalen, Fiskarhedenvillan.
Foto: Fiskarhedenvillan

SP och TMF samverkar i teknik- och kompetensutvecklingsfrågor. För 17:e året i rad anordnas temadagar om produkter, system, regelverk m.m. för trähusbranschen. Sedan 2014 är även Vinnväxt-miljön Smart Housing Småland medarrangör.

Årets fokusområden

  • Ventilation
  • Energi
  • Miljö

Anmälan

Anmäl dig direkt på: www.sp.se/trahusdag.
Anmälan är bindande och skall vara SP tillhanda senast måndagen den 20 februari.

Kontaktpersoner

Robin Andersson (innehåll och tekniska frågor)
Telefon: 010-516 53 25, E-post: robin.andersson@sp.se

Eva Malmqvist (anmälan och hotell)
Telefon: 010-516 51 31, E-post: eva.malmqvist@sp.se