Invigningstalare: Johanna Hedström

Johanna Hedström
Foto: Flokk

Johanna Hedström är sedan fem år tillbaka Country Manager på Flokk AB. Flokk är ett House of brands och en av de största möbelproducenterna av premiumprodukter i Europa. Flokk har huvuddelen av sin produktion i Skandinavien där man även har den största delen av sin försäljning men företaget ser idag även en stark utveckling av försäljningen i Europa och Asien. Johanna har även tidigare erfarenhet av den internationella marknaden, då som VD för svenska sängtillverkaren DUX verksamhet i England.

Johanna talar om svenska möbelföretag ur ett internationellt perspektiv. Hon berör vikten av samarbete för att överleva och ta marknadsandelar i Europa, vikten av rätt distributionskanaler samt fördelen med effektiv resursallokering för att få kapital till produktutveckling och designarbete.

För ANMÄLAN - klicka här