Hållbar design

Med Hållbar design vill TMF sätta ljus på en viktig framtida aspekt för möbel- och designindustrin; hur man i ett tidigt skede bör tänka på hur en möbel ska användas efter sitt slutdatum, dvs hur möbeln och dess delar ska hanteras i nästa steg när det kommer till återvinning, återbruk och återanvändning.

Under Stockholm Furniture & Light Fair 2017 lyfte TMF Hållbar design – i såväl monter som seminarium och med både tryckt respektive digitalt material. Temat gav stor uppmärksamhet och föranledde många och intressanta diskussioner. Vi tog bland annat fram en mycket uppskattad folder med 12 exempel från våra medlemmars arbete med hållbar design.

Se bildspel med de 12 produkterna ovan.

- Vi måste komma från slit-och-slängkonsumtion och istället tänka cirkulärt och hållbart i hela produktlivscykeln. Svensk möbelindustri har redan tagit steg i den här riktningen, men mer behöver göras och potentialen är stor, säger Linda Löf, projektledare för möbler på TMF.