Miljö & Hållbarhet

Miljö & hållbarhet
Foto: Johanson Design, fotograf: Ola Torkelsson

TMF har en uttalad prioritering av miljö och hållbarhet. Viktiga frågor är t.ex cirkulär ekonomi, energi, miljömärkningar och ett hållbart producerande. Mycket av arbetet sker på europeisk nivå - inom EU.