TMF i siffror

Publikationen TMF i siffror innehåller samlad statistik med kommentarer om branschens utveckling. Sammanställningen utkommer två gånger/år.

Här hittar ni uppgifter om export och import, om bostadsbyggandet, om trähusproduktionen, om produktion av möbler och köksinredningar, dörrar, fönster och trägolv, samt trappor, list och limfog och om träskiveindustrin.

I varje upplaga återkommer en marknadsrapport som TMF har tagit fram tillsammans med Prognoscentret. Denna speglar byggandet av bostäder och övriga hus. Den övriga statistiken i TMF i siffror sammanställs av TMF från egna och andra källor. Materialet får gärna citeras om källan anges.

Prenumeration

Vill du prenumerera på TMF i siffror?
Skicka ett mejl till info@tmf.se med namn, e-post och aktuell postadress, så sätter vi upp dig på utskickslistan.