Statistiska publikationer

TMF sammanställer några statistiska publikationer under året; bland annat TMF i siffror respektive Trähusbarometern.

Yvonne Identeg

Ansvarig för marknadsdata & statistik

Telefon
08-762 72 19
yvonne.identeg
@tmf.se