MT74

Statistiska Centralbyrån, SCB, beräknar prisindex för monteringsfärdiga trähus på uppdrag av Trä- och Möbelföretagen, TMF.

MT74 - juni 2018

Senast publicerade index för juni 2018 = 947,3 en ökning med 0,4 procent jämfört med maj 2018 och en ökning med 3,1 procent jämfört med juni 2017.

Aktuellt index finns att ladda ner till höger - tillsammans med beskrivning för MT74.