DHI - Butikshandel med möbler

Detaljhandelsindex för butikshandel med möbler visar till största delen butikshandel med möbler för hemmet. Den ackumulerade omsättningen var 37 miljarder kr under helåret 2017, en ökning med 6,6 procent jämfört med 2016. Omsättningen i löpande priser för butikshandeln med möbler ökade med 8,4 procent under januari–mars 2018 jämfört med 2017. (Källa: SCB/HUI).

Ta del av den detaljerade informationen i dokumenten till höger.

DHI-index är endast tillgängligt för TMF:s medlemmar.

FAKTA: I branschen butikshandel med möbler ingår SNI-koderna 47.591 - Möbler, butikshandel för hemmet - samt 47.592 - Specialiserad butikshandel med kontorsmöbler.