DHI - Butikshandel med möbler

Detaljhandelsindex för butikshandel med möbler visar till största delen butikshandel med möbler för hemmet. Omsättningen inom butikshandeln för möbler minskade med 8 procent under juli 2018 jämfört med samma månad året före. Under perioden januari-juli 2018 ökade omsättningen med 0,5 procent till 21 miljarder kr, jämfört med samma period året före.

Ta del av den detaljerade informationen i dokumentet till höger.

DHI-index är endast tillgängligt för TMF:s medlemmar.

FAKTA: I branschen butikshandel med möbler ingår SNI-koderna 47.591 - Möbler, butikshandel för hemmet - samt 47.592 - Specialiserad butikshandel med kontorsmöbler.