Möbler

Foto: Blå Station

Den totala produktionen av möbler i Sverige beräknas till 22,8 miljarder kr under 2016. Exporten beräknas till 16 miljarder kr under 2016 och importen till 16,6 miljarder kr.

Enligt de senaste siffrorna från SCB omfattar svensk möbelindustri 2 262 företag varav 849 är företag med anställda. Totalt antal anställda inom möbelindustrin är 13 000.
Butikshandeln för möbler ökade med 4 procent till 35 miljarder kr under 2016 jämfört med 2015 och omfattar ungefär 12 000 anställda.

TMF sammanställer statistik om den svenska möbelindustrin från egna och andra källor. Statistiken visar siffror för export, import och produktion.

Den generella möbelstatistiken är öppen för alla - även icke-medlemmar, se nedladdningsbara filer till höger. Materialet får gärna citeras om källan anges.

Möbelstatistiken publiceras fyra gånger per år på TMF:s webbplats.

Den detaljerade statistiken för varje produktgrupp möbler (export/import) hittar du också i filerna till höger. Filerna är dock låsta och kräver medlemsinloggning.

Följande sidor ingår:
1. Bedroom furniture
2. Dining Room furniture
3. Fitted Kitchen units
4. Wooden furniture used in kitchen
5. Matresses
6. Office furniture
7. Other furniture
8. Other Seats
9. Parts of furniture
10. Plastic furniture
11. Rattan furniture
12. Shop furniture
13. Upholstered furniture
14. Total Sweden samt Office seats (Kontorsstolar & höj- och sänkbara snurrstolar ) KN 9401 3010.

Till höger - i filen Varugruppen för möbler - kan du se en detaljerad beskrivning av vad som ingår i de olika produktgrupperna.