Köksinredningar

Foto: Vedum Kök och Bad

Den totala fakturerade försäljningen av köksinredningar ökade med 5,1 procent till 1,4 miljarder kr under första kvartalet 2018 jämfört med 2017.

Den totala fakturerade försäljningen av stommar till köksinredningar ökade med 3 procent till 844 953 stommar/skåpsenheter under samma period. (Ett kök omfattar ungefär 14 stommar/skåpsenheter).

TMF tar fram statistiken i samarbete med Prognoscentret som visar försäljning på den svenska marknaden. Totalt handlar det om 20 aktörer, med åtskilliga varumärken, som levererar statistik.