Fönster

Antal levererade luft för de tre första kvartalen 2017 var 1 285 094 enligt rapporterande företag, en ökning med 2,4 procent jämfört med motsvarande period 2016. Omsättningen var 3 783 200 TSEK kr, en ökning med 3 procent.

Exportandelen under årets tre första kvartal var 5 procent medan andelen trä-aluminiumfönster var 75 procent av totalt antal levererade luft.

TMF:s statistik omfattar i stort sett alla större svenska tillverkare.

En luft är ungefär detsamma som en fönsterbåge. Ett fönster kan alltså innehålla flera luft, dvs flera bågar i samma karm.

Bygg & Järnindex - september 2017

Byggmaterialhandeln fortsätter att utvecklas positivt. Bygg & Järnindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen ökade med 0,8 procent i september, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser jämfört med samma månad föregående år. Hittills i år, det vill säga perioden januari-september, har försäljningen ökat med 4,4 procent avseende jämförbara enheter.