Fönster

Ackumulerat för 2016 levererades 1 712 374 luft, en ökning med drygt 5 procent jämfört med 2015. Exportandelen var 5 procent medan andelen trä-aluminiumfönster var 73 procent av totalt antal levererade luft 2016.

Den ackumulerade omsättningen 2016 var 5 113 092 TSEK, en ökning med 8 procent. Snittpriset per luft för 2016 är 2 986 TSEK.

TMF:s statistik omfattar i stort sett alla större svenska tillverkarer.

En luft är ungefär detsamma som en fönsterbåge. Ett fönster kan alltså innehålla flera luft, dvs flera bågar i samma karm.

Bygg & Järnindex - december 2016

Bygg & Järnindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, minskade med 1,2 procent i december. Helårsförsäljningen 2016 landade på en ökningstakt om 4,4 procent (jämfört med helåret 2015).