Fönster

Antal levererade luft för kvartal 1 2018 var 410 377 enligt rapporterande företag, en liten minskning med 0,4 procent. Omsättningen kvartal 1 2018 var 1 188 686 TSEK, en minskning med 2 procent.

Exportandelen var knappt 3 procent medan andelen trä-aluminiumfönster var 79 procent av totalt antal levererade luft.

TMF:s statistik omfattar i stort sett alla större svenska tillverkare.

En luft är ungefär detsamma som en fönsterbåge. Ett fönster kan alltså innehålla flera luft, dvs flera bågar i samma karm.

Bygg & Järnindex - juni 2018

Bygg- och järnindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 0,7 procent i juni. Den ackumulerade tillväxten för perioden januari till juni landade på 2,9 procent.