Fönster

Ackumulerat för 2017 levererades 1 758 699 luft enligt rapporterande företag, en ökning med 5 procent jämfört med 2016. Omsättningen var 5,2 miljarder SEK, en ökning med 4 procent.

Exportandelen under 2017 var drygt 4 procent medan andelen trä-aluminiumfönster var 76 procent av totalt antal levererade luft 2017.

TMF:s statistik omfattar i stort sett alla större svenska tillverkare.

En luft är ungefär detsamma som en fönsterbåge. Ett fönster kan alltså innehålla flera luft, dvs flera bågar i samma karm.

Bygg & Järnindex - februari 2018

Bygg- och järnindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 2,7 procent i februari. Den sammanlagda försäljningstillväxten för årets två första månader landade på 6,9 procent.