Dörrar

Foto: Bovalls Dörrbyggeri

Antal producerade och levererade dörrar för 2016 var 1 660 144 dörrar enligt rapporterande företag, en ökning med 7 procent jämfört med 2015.

Omsättningen för dörrar ökade med 3,5 procent till 2,1 miljarder SEK.

TMF:s statistik omfattar i stort sett alla större svenska tillverkare.

Bygg & Järnindex - februari 2017

Bygg- och järnindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att man fortsätter leverera positiva siffror 2017. Försäljningen - mätt på jämförbara enheter och i löpande priser - ökade med 1,7 procent i februari. Februari i år innehöll en försäljningsdag mindre än februari i fjol eftersom 2016 var ett skottår, vilket påverkade årets försäljning negativt. Hittills i år (januari-februari) har byggmaterialhandelns försäljning ökat med 7,0 procent.