Dörrar

Foto: Bovalls Dörrbyggeri

Antal producerade och levererade dörrar de tre första kvartalen 2017 var 1 248 218 stycken enligt rapporterande företag, en ökning med 3 procent jämfört med samma period 2016.

Omsättningen för dörrar ökade med 2 procent till 1 498 miljoner SEK.

TMF:s statistik omfattar i stort sett alla större svenska tillverkare.

Bygg & Järnindex - september 2017

Byggmaterialhandeln fortsätter att utvecklas positivt. Bygg & Järnindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen ökade med 0,8 procent i september, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser jämfört med samma månad föregående år. Hittills i år, det vill säga perioden januari-september, har försäljningen ökat med 4,4 procent avseende jämförbara enheter.