Dörrar

Foto: Bovalls Dörrbyggeri

Antal producerade och levererade dörrar för kvartal 1, 2017 var 449 901 stycken enligt rapporterande företag, en ökning med 12 procent jämfört med samma period 2016.

Omsättningen för dörrar ökade med 11 procent till 519 miljoner SEK.

TMF:s statistik omfattar i stort sett alla större svenska tillverkare.

Bygg & Järnindex - maj 2017

Efter en negativ utveckling för byggmaterialhandeln under april vände försäljningen till positiv igen i maj. Bygg & Järnindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att att försäljningen ökade med 5,5 procent avseende jämförbara enheter (jämfört med maj 2016). Den ackumulerade försäljningsutvecklingen för jämförbara enheter under perioden januari till maj 2017 landade på 4,9 procent.