Dataskyddsförordningen (GDPR)

Den 25 maj 2018 börjar EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) att gälla. Förordningen ersätter nuvarande Personuppgiftslagen (PUL) och ställer mycket högre krav på företag att systematiskt arbeta med dataskyddsfrågor.

Det är hög tid att sätta sig in i vad de nya reglerna innebär för ditt företag och att lägga upp en plan för vilka anpassningar som behöver göras. Det kommer att handla om processer och rutiner liksom investeringar i IT-strukturen.

Som en hjälp till dig och ditt företag finns nu Trä- och Möbelföretagens GDPR-manual tillgänglig. Som medlem får du tillgång till dokument, mallar, checklistor, avtal och processbeskrivningar som gör ditt företag GDPR-kompatibelt. Du hittar manualen i menyn till höger, men måste vara inloggad för att komma åt den.

"Nya regler för hantering av personuppgifter", utgiven av Svenskt Näringsliv, ger också en bra överblick av den nya dataskyddsförordningen, vad den innehåller och vilka konsekvenser den får för företag.
Rapporten finns som pdf och kan laddas ner hos Svenskt Näringsliv
(Nyuppdaterad version från december 2017).

Den mest uppenbara informationskällan vad gäller GDPR är annars Datainspektionen som också är tillsynsmyndighet inom dataskyddsfrågor. På deras sajt finns ett gediget material kring GDPR och dess effekter, inklusive svar på vanliga frågor.

Experhjälp vid ytterligare frågor

TMF har även avtal med Wainikkas Innovationsbyrå AB dit medlemsföretag kan ringa ett telefonsamtal (max 30 min) utan kostnad med frågeställningar kring GDPR.
Är det en större fråga som tar mer tid i anspråk debiteras 2 000 kr/timme, minus en rabatt om 20 %. Kontaktuppgifter: christina@wainikka.se, 070-577 30 79