Trähus

Foto: Hjältevadshus

Orderingången för monteringsfärdiga trähus ökade i värde med 16 procent till 1,5 miljarder kr under januari–februari 2017 jämfört med 2016. Medlemsföretagens leveranser ökade med 15 procent till 1,4 miljarder kr.

Orderingången för antal styckebyggda hus ökade med 20 procent till 808 hus under januari–februari 2017 jämfört med 2016, medan gruppbyggda småhus ökade med 40 procent till 390 hus. Orderingången för fritidshus minskade med 17 procent till 35 fritidshus. 

Den totala orderingången för export minskade med 41 procent till 38 miljoner kr under perioden.

Källa är TMF:s medlemsföretag.

I statistiken deltar 32 medlemsföretag i TMF. Deras andel av den totala försäljningen av monteringsfärdiga trähus i Sverige är ungefär 75 procent.

Mer information hittar du i marknadsrapporten till höger.

Sökta bygglov

Byggfakta AB tar fram statistik för antal sökta bygglov för styckebyggda hus. Statistiken presenteras två gånger per år, halvår och helår i TMF i siffror och i trähusbranschens nyhetsbrev.

Statistiken visar att totalt sökta bygglov för styckebyggda hus var 5 916 under 2016, en minskning med två procent jämfört med förra året. Andelen monteringsfärdiga trähus var 86,6 procent, trähus av lösvirke var 10,3 procent och stenhus 3,1 procent. 
Se mer information i filen Byggfakta till höger.