TMF Energi

Med anledning av Boverkets krav på energihushållning har TMF och dess trähustillverkande medlemmar låtit SP/RISE, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, utveckla ett beräkningshjälpmedel för att projektera och beräkna specifik energianvändning - TMF Energi. Programmet lanserades första gången i september 2009 och används idag av merparten av de svenska småhustillverkarna.

TMF erbjuder beräkningsverktyg

På uppdrag av TMF och dess trähustillverkande medlemmar utvecklar SP/RISE, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, ett beräkningshjälpmedel, TMF Energi, som används för att projektera och beräkna specifik energianvändning i småhus. Vid köp av TMF Energi ingår en endagsutbildning som genomförs av SP.

Ny version av TMF Energi - 6.1

I december 2016 släpptes en ny version av TMF Energi som är anpassad till de gällande energireglerna i BBR24 och BEN1. Den nya versionen heter 6.1 och är beskriven i den nedladdningsbara handledningen här till höger.
Under 2017 kommer en komplettering för beräkning av luft-vatten-värmepumpar (fri för de som har 6.1) och dessutom en helt ny version för flerbostadshus.
En uppgradering från tidigare versioner kostar 2-3 500 kr (beroende på version) och kan beställas av anders.rosenkilde@tmf.se.

TMF-Energi kan även fritt laddas ned i en demo-version (se meny höger). Den innehåller tre olika flikar och varje flik har begränsad funktionalitet, det vill säga man kan inte ändra alla indata, men den bör ändå ge en bra bild av programmets möjligheter. De tre flikarna innehåller de mest sannolika installationstekniska lösningarna för att klara kraven i BBR24.
Lösenordet för demoversionen är "BBR24TMFtest"; öppna med skrivskydd.

För prisuppgift samt beställning av en fullversion av TMF-Energi 6.1;
skicka e-post till anders.rosenkilde@tmf.se.