Trähusgruppen

Trähusgruppen inom TMF omfattar 80 företag som tillverkar små-, flerbostads, fritidshus, friggebodar och fristående garagekonstruktioner.

Styrgrupp - Arbetet inom TMF Trähus leds av en styrgrupp, där en valnämnd ansvarar för val av ledamöter samt dess ordförande. Styrgruppen träffas regelbundet för att diskutera och lägga fast riktlinjer för TMF:s arbete i branschrelaterade frågor. 

Styrgrupp 2016-


Ordförande

Claes Hansson, Götenehus

Vice ordförande
Per Gutung, Skidstahus

Ordinarie ledamöter
Peter Bosson, Anebyhus
Joakim Henriksson, Myresjöhus
Henrik Johnsson, BoKlok
Kent Johansson, Älvsbyhus
Stefan Lindbäck, Lindbäcks Bygg
Anders Lindholm, Eksjöhus
Peter Mossbrant, Derome

Valberedning
Birgitta Hedlund, Bra Hus från Hedlunds AB
Gunnar Jönsson, Fiskarhedenvillan
Staffan Lindquist

Till höger kan du som inloggad medlem ladda ner och ta del av mötes- och årsmötesprotokoll från Trähusgruppen.

Om du behöver protokoll från tidigare årgångar - kontakta gärna Gustaf Edgren, gustaf.edgren@tmf.se, projektledare branschutveckling trähus, eller någon annan på TMF:s kansli.