Trähusgruppen

Trähusgruppen inom TMF omfattar 80 företag som tillverkar små-, flerbostads, fritidshus, friggebodar och fristående garagekonstruktioner.

Styrgrupp - Arbetet inom TMF Trähus leds av en styrgrupp, där en valnämnd ansvarar för val av ledamöter samt dess ordförande. Styrgruppen träffas regelbundet för att diskutera och lägga fast riktlinjer för TMF:s arbete i branschrelaterade frågor. 

Styrgrupp 2017-


Ordförande

Claes Hansson, Götenehus

Ordinarie ledamöter
Pontus Eklind, Hjältevadshus
Klas Fridsell, Willa Nordic
Joakim Henriksson, OBOS
Henrik Johnsson, BoKlok
Jan Johansson, Trivselhus
Kent Johansson, Älvsbyhus
Stefan Lindbäck, Lindbäcks Bygg
Peter Mossbrant, Derome

Valberedning
Per Gutung, Skidstahus
Gunnar Jönsson, Fiskarhedenvillan
Anders Lindholm, Eksjöhus

Till höger kan du som inloggad medlem ladda ner och ta del av mötes- och årsmötesprotokoll från Trähusgruppen.

Om du behöver protokoll från tidigare årgångar - kontakta gärna Gustaf Edgren, gustaf.edgren@tmf.se, projektledare branschutveckling trähus, eller någon annan på TMF:s kansli.