Möbler

Foto: Blå Station

Den totala exporten av möbler ökade med 5 procent till 12,3 miljarder kr under januari–september 2017 jämfört med samma period 2016, medan importen ökade med 9 procent till 13,4 miljarder kr.

Omsättningen när det gäller butikshandel med möbler ökade med 6,4 procent till 30,7 miljarder kr under perioden januari–oktober 2017 jämfört med föregående år.

Enligt de senaste siffrorna från SCB omfattar svensk möbelindustri 2 294 företag varav 849 är företag med anställda. Totalt antal anställda inom möbelindustrin är drygt 13 000.

TMF sammanställer statistik om den svenska möbelindustrin från egna och andra källor. Statistiken visar siffror för export, import och produktion.

Den generella möbelstatistiken är öppen för alla - även icke-medlemmar, se nedladdningsbara filer till höger. Materialet får gärna citeras om källan anges.

Möbelstatistiken publiceras fyra gånger per år på TMF:s webbplats.

Den detaljerade statistiken för varje produktgrupp möbler (export/import) hittar du också i filerna till höger. Filerna är dock låsta och kräver medlemsinloggning.

Följande sidor ingår:
1. Bedroom furniture
2. Dining Room furniture
3. Fitted Kitchen units
4. Wooden furniture used in kitchen
5. Matresses
6. Office furniture
7. Other furniture
8. Other Seats
9. Parts of furniture
10. Plastic furniture
11. Rattan furniture
12. Shop furniture
13. Upholstered furniture
14. Total Sweden samt Office seats (Kontorsstolar & höj- och sänkbara snurrstolar ) KN 9401 3010.

Till höger - i filen Varugruppen för möbler - kan du se en detaljerad beskrivning av vad som ingår i de olika produktgrupperna.