Möbelstyrgruppen

Arbetet inom TMF Möbler leds av en styrgrupp, där en valnämnd ansvarar för val av ledamöter samt dess ordförande. Styrgruppen träffas regelbundet för att diskutera och lägga fast riktlinjer för TMF:s arbete i branschrelaterade frågor.

Fokusområden är bland annat mässor (Stockholm Furniture Fair och Milano-mässan), nordiskt och internationellt samarbete, immaterialrätt, LOU - Lagen om offentlig upphandling och exportstrategi.

Styrgruppens ledamöter 2017-2018:

Johan Lindau (ordförande fr om mars-2015)
Vd, Blå Station AB
Telefon: 044-24 90 70
Mobil: 0709-24 90 70
E-post: johan@blastation.se

Fredrik Ehrnström
Exportchef, Lammhults Möbel AB
Telefon: 0472-26 95 24
E-post: fredrik.ehnstrom@lammhults.se

Mathias Hammar
Försäljningschef, SA Möbler
Telefon: 0504-198 13
Mobil: 070-657 17 71
E-post: mathias.hammar@samobler.se

Marcus Huber
Vd, Fogia
Mobil: 0765-25 11 15
E-post: marcus.huber@fogia.se

Anna-Lena Knutsson
Vd, albin i Hyssna
Telefon: 0320-20 99 80
Mobil: 070-563 80 38
E-post: anna-lena.knutsson@albinihyssna.se

Maria Lehmann
Försäljnings- och marknadschef, Skandiform
Telefon: 044-855 54
Mobil: 0706-696505
E-post: maria.lehmann@skandiform.se

Marie Lindqvist-Pahlstad
Vd, Zilenzio
Telefon: 019-670 17 56
E-post: marie.lindqvist@zilenzio.se

Kurt Tingdal
Vd, Offecct
Telefon: 0504-415 00
E-post: kurt.tingdal@offecct.se

Andreas Wadskog
Vd, AB Karl Andersson & Söner
Telefon: 036-13 25 32
E-post: andreas.wadskog@karl-andersson.se

FOTNOT: Valberedningen består av Dag Klockby (Gärsnäs) och Sara Wadskog (Karl Andersson & Söner).