Kök & Bad

Foto: Vedum Kök och Bad

Kök- & Bad-gruppen inom TMF omfattar cirka 40 företag som tillverkar kök och badrum mot marknader för småhus, objekt och konsument. Gruppen har ett flertal konkurrensneutrala frågor på sin agenda, bland annat lobbying, avtal, juridik, standarder samt kvalitet.

Gemensamma angelägenheter för Kök & Bad-gruppen diskuteras vid årliga möten, som ofta mynnar ut i att man utser arbetsgrupper för att driva angelägna projekt, t ex kvalitetsfrågor, konsumentavtal och maskininstallation.

I samarbete med TMF-Prognoscentret sammanställs fortlöpande adekvat statistik för Kök & Bad.

Teknik och utveckling är ett viktigt område för Kök & Bad-gruppen och det sker ofta i projektform och i samarbete med andra myndigheter och branschorganisationer. Två av de senaste är Bygg badrummet rätt samt Säkra köket mot vattenskador.
Läs mer om dem via menyn till höger.

Exklusivt medlemsmaterial

Via medlemsinloggning kommer du åt specifikt material inom Kök & Badgruppen. Du kan du ladda ner diverse broschyrer och rådgivningsdokument.

Medlemssök 

Genom att välja "kök & bad" i "sök medlemsföretag" på tmf.se:s startsida får du fram samtliga medlemmar inom TMF:s Kök & Bad-grupp.