Fönster

Antal levererade luft för kvartal 1 2017 var 411 541 enligt rapporterande företag, en ökning med 10 procent jämfört med samma kvartal 2016. Omsättningen var 1 209 726 TSEK, en ökning med 12 procent.

Exportandelen under årets första kvartal var knappt 5 procent medan andelen trä-aluminiumfönster var 76 procent av totalt antal levererade luft.

TMF:s statistik omfattar i stort sett alla större svenska tillverkare.

En luft är ungefär detsamma som en fönsterbåge. Ett fönster kan alltså innehålla flera luft, dvs flera bågar i samma karm.

Bygg & Järnindex - april 2017

Bygg & Järnindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser minskade med 5,4 procent i april. April i år innehöll dock på grund av påskens och helgdagarnas placering tre vardagar mindre än i fjol, vilket påverkade årets försäljning negativt. Hittills i år, januari-april, har försäljningen ökat med 4,7 procent avseende jämförbara enheter.