Fönster

Antal levererade luft för kvartal 1 2017 var 411 541 enligt rapporterande företag, en ökning med 10 procent jämfört med samma kvartal 2016. Omsättningen var 1 209 726 TSEK, en ökning med 12 procent.

Exportandelen under årets första kvartal var knappt 5 procent medan andelen trä-aluminiumfönster var 76 procent av totalt antal levererade luft.

TMF:s statistik omfattar i stort sett alla större svenska tillverkare.

En luft är ungefär detsamma som en fönsterbåge. Ett fönster kan alltså innehålla flera luft, dvs flera bågar i samma karm.

Bygg & Järnindex - maj 2017

Efter en negativ utveckling för byggmaterialhandeln under april vände försäljningen till positiv igen i maj. Bygg & Järnindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att att försäljningen ökade med 5,5 procent avseende jämförbara enheter (jämfört med maj 2016). Den ackumulerade försäljningsutvecklingen för jämförbara enheter under perioden januari till maj 2017 landade på 4,9 procent.