Fönster

Ackumulerat för 2016 levererades 1 712 374 luft, en ökning med drygt 5 procent jämfört med 2015. Exportandelen var 5 procent medan andelen trä-aluminiumfönster var 73 procent av totalt antal levererade luft 2016.

Den ackumulerade omsättningen 2016 var 5 113 092 TSEK, en ökning med 8 procent. Snittpriset per luft för 2016 är 2 986 TSEK.

TMF:s statistik omfattar i stort sett alla större svenska tillverkarer.

En luft är ungefär detsamma som en fönsterbåge. Ett fönster kan alltså innehålla flera luft, dvs flera bågar i samma karm.

Bygg & Järnindex - februari 2017

Bygg- och järnindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att man fortsätter leverera positiva siffror 2017. Försäljningen - mätt på jämförbara enheter och i löpande priser - ökade med 1,7 procent i februari. Februari i år innehöll en försäljningsdag mindre än februari i fjol eftersom 2016 var ett skottår, vilket påverkade årets försäljning negativt. Hittills i år (januari-februari) har byggmaterialhandelns försäljning ökat med 7,0 procent.