Fönster

Antal levererade luft för kvartal 1 2018 var 410 377 enligt rapporterande företag, en liten minskning med 0,4 procent. Omsättningen kvartal 1 2018 var 1 188 686 TSEK, en minskning med 2 procent.

Exportandelen var knappt 3 procent medan andelen trä-aluminiumfönster var 79 procent av totalt antal levererade luft.

TMF:s statistik omfattar i stort sett alla större svenska tillverkare.

En luft är ungefär detsamma som en fönsterbåge. Ett fönster kan alltså innehålla flera luft, dvs flera bågar i samma karm.

Bygg & Järnindex - april 2018

Bygg & Järnindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 7,9 procent i apsril. Den ackumulerade tillväxten för perioden januari till april landade på 2,4 procent.