Dörrar

Foto: Bovalls Dörrbyggeri

Antal producerade och levererade dörrar under kvartal 1, 2018, var 415 189 stycken, en minskning med 8 procent jämfört med samma period 2017.

Omsättningen för dörrar ökade med 0,6 procent till drygt 2 miljarder SEK.

TMF:s statistik omfattar i stort sett alla större svenska tillverkare.

Bygg & Järnindex - maj 2018

Bygg & Järnindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 6,4 procent i maj. Den ackumulerade tillväxten för perioden januari till april landade på 3,5 procent.