Dörrar

Foto: Bovalls Dörrbyggeri

Antal producerade och levererade dörrar för kvartal 1, 2017 var 449 901 stycken enligt rapporterande företag, en ökning med 12 procent jämfört med samma period 2016.

Omsättningen för dörrar ökade med 11 procent till 519 miljoner SEK.

TMF:s statistik omfattar i stort sett alla större svenska tillverkare.

Bygg & Järnindex - april 2017

Bygg & Järnindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser minskade med 5,4 procent i april. April i år innehöll dock på grund av påskens och helgdagarnas placering tre vardagar mindre än i fjol, vilket påverkade årets försäljning negativt. Hittills i år, januari-april, har försäljningen ökat med 4,7 procent avseende jämförbara enheter.