Dörrar

Foto: Bovalls Dörrbyggeri

Antal producerade och levererade dörrar för kvartal 1, 2017 var 449 901 stycken enligt rapporterande företag, en ökning med 12 procent jämfört med samma period 2016.

Omsättningen för dörrar ökade med 11 procent till 519 miljoner SEK.

TMF:s statistik omfattar i stort sett alla större svenska tillverkare.

Bygg & Järnindex - juni 2017

Efter en negativ utveckling för byggmaterialhandeln under april månad vände försäljningen till positiv igen i maj och så har det fortsatt i juni. Bygg- och järnindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 3,2 procent i juni (jämfört med juni 2016). Den ackumulerade försäljningsutvecklingen januari-juni 2017 landade på 4,6 procent.